Ontwikkeladvies 45+

Waarschijnlijk zit jij prima op je plek bij je huidige werkgever. Maarrrr … blijft dat ook zo tot aan je pensioenleeftijd? Wil je dit werk wel blijven doen? Heb je nog andere ambities?

Plan dan nu een afspraak met mij!

Het ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Wat houdt het advies in?

  • Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van jou
  • Persoonsprofiel
  • Toekomst oriëntatie
  • Advies over financiele, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.

Het eindproduct van deze begeleiding is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die je op de korte en/of de lange termijn kunt inzetten om aan het werk te (kunnen) blijven tot aan je pensioen.

Voor meer info kijk op www.hoewerktnederland.nl