Reïntegratie / 2de spoor

Ben je in loondienst en ben je langer dan een jaar ziek. Loop je hierdoor vast in je werk? Is het noodzakelijk dat je naar een ander spoor wordt begeleid? Dan kun je via je werkgever in aanmerking komen voor een re-integratietraject.

Onze gesprekken starten met een uitgebreide inventarisatie van leven en loopbaan. Vervolgens maken we daarvan een balans op. Daarna werken we vanuit het heden toe naar jouw eigen krachten door het verminderen, ontmaskeren of verwijderen van blokkades. Eerst gaat het dus om een terugblik. Door levensthema’s te erkennen of te beëindigen, schep je ruimte bij jezelf waardoor je je vrijer voelt om keuzes vanuit je hart te maken.

Gesprekken die binnen dit begeleidingstraject plaatsvinden zijn;

  • Intake gesprek
  • Biografiegesprek
  • Koersgesprek 1
  • Koersgesprek 2
  • Koersgesprek 3
  • Actieplan
  • Rapportage gesprek
  • Sollicitatiebegeleiding
  • Aanvraag WIA; dit is maatwerk. Ik kan je bijvoorbeeld begeleiden bij gesprekken met verschillende instanties, zoals de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige bij het UWV.